T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

14. Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergi Davetiyesi