T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu