T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

14. Uluslararası Türk Sanatları Kongresi Programı, 19-21 Eylül 2011, Paris