T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 Yılı Şefik Bursalı Resim Yarışması Şartnamesi