T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Tevdi Edilen “Kültür ve Sanat Büyük Ödülü” Kimlere Verilmektedir?

Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, ilgili yönetmelikte belirtildiği üzere, özgün eser, uygulama, yorum veya bilimsel araştırmalarıyla Türk kültür ve sanatının gelişmesine, yurt ve dünya düzeyindeki çalışmalarıyla kültür ve sanatımızın yücelmesine katkıda bulunan kişi, topluluk veya kuruluşları Devlet adına ödüllendirme amacını taşımaktadır.

Ödüller Yönetmeliği gereğince Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, Türk tarihi, edebiyatı, dili, plastik, fonetik ve sahne sanatları, sanat tarihi, mimarlık, arkeoloji, halkbilim, sinema, kütüphanecilik v.b. kültür ve sanat dallarında eser, uygulama, yorum, sergileme, yayın, araştırma, inceleme alanlarında ortaya koyduğu üstün nitelikli eser ve çalışmalarından dolayı her yıl, T.C. uyruklu, yaşayan kişilere ve topluluk ya da kuruluşlara verilir.

2002 yılından bu yana Kültür ve Sanat Büyük Ödülü Verilenlerin Listesi:

   

YILI

ALANI

ÖDÜL VERİLEN KİŞİ

2002

Tarih

Prof. Dr. Halil İNALCIK

2003

Sinema

Metin ERKSAN

2004

Müzik

Nevzat ATLIĞ

2005

Mimarlık

Doç. Dr. Turgut CANSEVER

2006

Edebiyat (Şiir)

Sezai KARAKOÇ

2007

Sanat Tarihi

Prof. Dr. Metin SÖZEN

2008

Türk Edebiyatı ve Gazetecilik

Çetin ALTAN

2009

Türk Müziği

Neyzen Niyazi Sayın ve Tanburi Necdet Yaşar’dan Oluşan Sanat Grubu

2010

Arkeoloji

Prof. Dr. Halet ÇAMBEL

Prof. Dr. Nimet ÖZGÜÇ

2011

Fotoğraf

Ara GÜLER

Sıtkı FIRAT

Prof. Sabit KALFAGİL

İzzet KERİBAR

2012

Geleneksel Türk Sanatları

Cahide KESKİNER

İslam SEÇEN

Hüseyin ÖKSÜZ

Prof. Dr. Fatma Çiçek DERMAN

Salih BALAKBABALAR

Alparslan BABAOĞLU

2013

Türk Kültür ve Sanatına Hizmet

Ahmet YAKUPOĞLU

Müzeyyen SENAR

Fahrettin CÜREKLİBATIR  (Cüneyt ARKIN)

Nuri PAKDİL 

2014

Türk Kültür ve Sanatına Hizmet

Emine Gönül (Ülkü) ÖZCAN

Celal YILMAZ

Beşir AYVAZOĞLU

Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı