T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

14.Şefik BURSALI Resim Yarışması Basın Duyurusu