T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

14.Şefik BURSALI Resim Yarışmasının Şartnamesi ve Katılım Formu