T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

16.Şefik BURSALI Resim Yarışması'nın Seçici Kuruluna İlişkin Duyuru