T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tarihçe

Ulusal kültürümüzün, dilimizle birlikte en önemli dalı olarak değerlendirilen Türk Musikisi’ni en üst düzeyde icra ve temsil etmek, gelecek kuşaklara önemiyle paralel biçimde aktarmak ve klasik musikimizi yurtiçinde ve yurtdışında olması gerektiği gibi tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla, Kültür Bakanlığı tarafından 1975 yılında kuruldu ve 1976’da faaliyetlerine başladı.

 

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde devlet tarafından yapılandırılan ilk Türk Musikisi icra kurumudur. Konya Milletvekili, tarihçi, yazar ve müzikolog Yılmaz Öztuna’nın, dönemin hükûmeti nezdinde yaptığı altyapı çalışmalarının üzerine, Prof. Nevzad Atlığ tarafından kurulan koronun ilk şefi ve ilk sanat kurulu başkanı da Atlığ’dır.

 

Kurulduğu tarihten itibaren Mefharet Yıldırım, Ender Ergün ve Fatih Salgar’ın şef yardımcılığı görevini üstlendikleri koro, kuruluş amaçları doğrultusunda otuz yıldır Pazar günleri, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde periyodik konserlerini ara vermeksizin sürdürmektedir.

 

Verdiği konserlerin yanı sıra, otuz yıldan beri TRT kurumunda TV ve radyo programları yapan koro, çok sayıda üniversitede ve akademide konserler vermekte; yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen çeşitli uluslararası festivallerde, kongrelerde ve sempozyumlarda faaliyetlerini sergilemektedir.

 

Kırk fasikülden oluşan bir nota yayınına ek olarak, yirmi beş kadar da kaset, plak ve CD ile bir 25. Yıl Albümü-Tarihçe çalışması yayınlanmış olan koro, Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde konserler vermiş; Almanya, Tunus, Cezayir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mısır ve Fransa gibi ülkelerde yaptığı konser ve TV-radyo programlarına ek olarak, ayrıca küçük gruplar halinde ABD, Kanada, Japonya, Hindistan, Orta-Asya’daki bazı Türkî ülkeler, Fas, Bosna, Hırvatistan, Letonya, Hollanda, İsveç, Macaristan ve İspanya gibi çok sayıda ülkede Türk Musikisi’ni tanıtma ve sergileme etkinliğinde bulunmuştur.

 

 
 

CUMHURBAŞKANLIĞI  KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU

 

Koro Şefi                                                     : Fatih SALGAR

Koro Şef Yardımcısı                                    : Mehmet GÜNTEKİN

Müdür                                                           : Nadi ÇAĞLAYAN