GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Prof. Mükerrem Berk

MÜKERREM BERK

1917 yılında İstanbul’da doğdu. 1937 yılında Riyaseti Cumhur Flarmoni Orkestrası’nın sınavına girerek orkestranın Flüt Grubu üyeliğine atandı. Uzun yıllar Flüt Grup Şefliği görevi yanısıra Orkestra Müdürlüğü görevinide beraberinde yürütmüştür. 1957 yılında çıkan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının 6940 Sayılı Kanununu hazırlayanlardandır. Zamanın başbakanı tarafından Mesut Cemil’le Bağdat’da bir Güzel Sanatlar Akademisi kurmakla görevlendirilmiştir. Müdür Mükerrem Berk ve Yönetim Kurulu orkestraya iki yıl için şef olarak getirilen İtalyan Bruno Bogo ile 1962 yılında Tahran-Şam-Beyrut ve Bağdat şehirlerine bir turne düzenlemiştir. Bruno Bogo’dan sonra orkestra şefliğine getirilen Otto Matzerath ile 1963 yılında düzenlenen Avrupa turnesi ile de İtalya, Yugoslavya, Avusturya, Almanya, İsveç, Norveç, Finlandiya Orkestra, Türk Senfonik müziğinin bu ülkelerde tanıtılmasını sağlamış, Türk Sanat hayatına ufuklar açmıştır. Türk Ocağı, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Musiki Muallim Mektebi, Ankara Devlet Konservatuarı salonlarından sonra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası bugünkü Opera binası’nda faaliyet gösteriyordu. Opera binasında Opera, Bale, Tiyatro ile aynı mekan paylaşılıyordu. Bu olanaksızlar nedeni ile orkestra 15-20 günde bir konser verebiliyordu. Mükerrem Berk’in kişisel gayretleri ile orkestranın bugün konserler verdiği (Talatpaşa Bulvarındaki konser salonu) bina onarılarak ve tekrar düzenlenerek bağımsız bir binaya kavuşuldu. Bu bile o yıllarda orkestranın çalışmalarına bire düzen getirmiş, haftalık konserler yapılabilmiştir. Mükerrem Berk, Fransa ile olan sanatsal münasebetleri nedeni ile Fransız Cumhurbaşkanı tarafından LEGİON MERİT NİŞANI’yla taltif edilmiştir. Ayrıca kurmuş olduğu Ankara Nefesli Çalgılar Beşlisi ile Avrupa’nın önemli merkezlerinde konserler düzenlemiştir.