T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

14 Şubat 2011


Periyodik Konser
Tarih                 : 14 Şubat 2011
Saat                   : -
Yer                    : Ankara / CSO Salonu
Sanat Kurumu  : Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası

 

Kültürel Etkinlik
Tarih                 :
14 Şubat 2011
Saat                   : -
Yer                    : Ankara
Sanat Kurumu  : Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu
 
 

Kültürel Etkinlik
Tarih                 :
14 Şubat 2011
Saat                   : -
Yer                    : Ankara
Sanat Kurumu  : Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu
 

Periyodik Konser
Tarih                 :
14 Şubat 2011
Saat                   : -
Yer                    : Gümüşhane
Sanat Kurumu  : İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu
 
 
 

Periyodik Konser
Tarih                 :
14 Şubat 2011
Saat                   : -
Yer                    : İstanbul
Sanat Kurumu  :
 Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu
Sanat Kurumu  : İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu 
Sanat Kurumu  :
 İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu